Lepinguõigus


Küsimus: Kui ma ei ole raha saanud, kas siis võin nõuda asja tagasi ja lisaks ka viivist?12.11.2012

Vallasasi rikuti. Rikkuja võttis asja enda kätte müügiks ja lubas tasuda selle eest teatud summa. Koostasime võlatunnistuse maksegraafikuga, mille alusel sain raha vaid esimesel kuul. Kas mul on õigus nõuda ainult rahasumma tasumist või ka asja tagasi ja viivist rahalise kohustuse viivitamise tõttu?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui Te müüsite isikule kahjustatud asja, mille kohta Te koostasite võlatunnistuse, siis saate nõuda rahalise kohustuse täitmist. Kui Te andsite talle asja edasimüügiks ning leppisite kokku võlatunnistuses üksnes kahju hüvitamises konkreetses kahju summas, mis ei hõlma asja koguväärtust, siis saaksite nõuda nii asja tagastamist kui ka kahju hüvitamist ehk rahalise kohustuse täitmist. Rahalise kohustuse täitmise rikkumise korral on võlausaldajal õigus nõuda ka viivise tasumist. Kui viivisemääras pole poolte vahel eraldi kokku lepitud, siis kohaldatakse seadusest tulenevat viivisemäära.