Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas peaksin toimima, et kohustada eksabikaasat kaastaotlejana maksma oma osa laenumaksest?12.11.2012

Tere.
Probleem järgmine: lahutatai abielu ja jagati ühisvara. Kuna omavahelisele kompromissile vara jagamises ei saadud, jagas vara maakohus. Otsusega tehti lahend nii vara kui kohustuste jaotuseks. Minule hagejana jäi 2/3 kohustustest ja eksabikaasale kostjana 1/3 kohustustest. Lisaks kinnisvara mõlemale poolele. Hetkel enamus kinnisvarast minu nimel ning uued kanded veel tegemata.
Kuna eksabikaasa ei ole juba aasta aega ametlikult tööl käinud (eesmärgiga, et pank ei saaks laenukoormust jagada), siis ei ole pank nõus meie abielu ajal võetud laenukohustust jagama, kuna temal kui kaastaotlejal puudub kindel sissetulek.
Eksabikaasale otsustas kohus jagada kinnisvarana ühe maja ja minule teise maja. Lisaks erinevate väärtustega maaüksused mõlemale poolele. Hetkel mõlemad majad minu nimel.

Kuidas peaksin toimima, et kohustada kaastaotlejat maksma 1/3 osa tema laenumaksetest ja intressidest, võttes arvesse, et eksabikaasa ei ole alati enda maksekohustust täitnud (omavahelise kokkuleppe kohaselt on ta 1/2 laenusummast seni maksnud minu arvele, kuna laenumakse pangale läheb igakuiselt maha minu arveldusarvelt)?
Kas peaksin selleks sõlmima eraldi lepingu eksabikaasaga?

Nõuannet oodates ja ette tänades.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Ega Teie võimalused kohustada kaastaotlejat oma kohustusi täitma panga suhtes on piiratud, sest täitmist saab nõuda üksnes võlausaldaja. Kui kumbki teist pangale rahalist kohustust ei täida, siis võib pank nõuda laenu tagastamist ükskõik kumma solidaarvõlgniku käest või mõlemalt korraga. Seega, kui Te tasute laenuvõlgnevuse ka enda endise abikaasa eest, siis tekib Teil endise abikaasa vastu nõudeõigus vastavalt ühisvara jagamisega määratud proportsioonides, mille täitmist saate Teie juba tema käest nõuda. Selleks ei pea eraldi lepingut sõlmima. Juhul, kui ta vabatahtlikult oma kohustust ei täida, siis saate nõuda kohustuse täitmist kohtu kaudu. Kui endine abikaasa oma kohustusi ei täida ja Teil on huvi temaga erikokkulepeteks, siis võite temaga sõlmitava eraldi kokkuleppe alusel panga ees oleva rahalise kohustuse täies ulatuses enda kanda võtta (kui see on Teie huvides) teatud tingimustel, nt. juhul, kui ta võõrandab sama tehinguga Teile huvipakkuva kinnisvara.