Lepinguõigus


Küsimus: Kas lapsevanemal on võimalik vältida lapse kasutanud mobiiliteenuste eest suurte summade tasumist?19.11.2012

Tere,
mida teha, kui laps on kasutanud enda isiklikul mobiiltelefonil suuremas mahus mobiilseid teenuseid (võimalik, et ka enda teadmata)? Millised on lapsevanema võimalused vältida mobiilioperaatorile suurte summade tasumist, kui kokkuleppele ei ole võimalik jõuda?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Isik, kes on teenuse osutamise lepingu sõlminud, peab juba lepingu sõlmimisel piirama teenuse kättesaadavust, kui on oht selle kuritarvitamiseks kasutaja poolt. Teenuse osutamise leping on sõlmitud täisealise isikuga, kes määrab telefoni kasutaja ja kontrollib teenuse kättesaadavuse mahtu ja saab seda piirata ka kokkuleppel teenuse osutajaga. Kui teenus on aga juba tarbitud, siis tuleb saadud teenuse eest ka tasuda, kui teenuse osutajaga kompromissi ei saavutata.