Lepinguõigus


Küsimus: Mida teha, kui sõidukid on müüdud teisele ettevõttele, kuid registris endiselt meie nimel, kohtutäitur pani aga peale müügitõkendi?19.11.2012

Ettevõte müüs oma sõidukid teisele ettevõttele. Vormistati ka müügileping ja vara üleandmise-vastuvõtmise akt. Ostja ettevõte on hädas, kuna sõidukid olid remondis ja sõidukõlbmatud, siis ta ei kiirustanud neid ümber registreerima. Mõne aja möödudes aga kohtutäitur pani sellele varale peale müügitõkendi. Kuidas peaksime käituma, meil on paberid, aga ümber registreerida ei saa? Millised võimalused meil on?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kohtutäiturile tuleks esitada ostu-müügilepingud (sh. kokkulepe omandi üleandmise kohta) ja vara üleandmise-vastuvõtmise aktid ning taotleda vara arestist vabastamist seoses sellega, et asjade omand on teile üle läinud. Praktikas küsib täitur sellisel juhul sissenõudja nõusolekut vallasvara arestist vabastamiseks ja kui nõusolek saadakse, saate registris kandemuudatused ära teha. Kui sissenõudja ei anna nõusolekut arestist vabastamiseks, siis tuleb pöörduda kohtusse keelumärke kustutamiseks ja sissenõudjalt vastava nõusoleku saamiseks.