Lepinguõigus


Küsimus: Üürilepingu kehtivus omaniku muutumisel07.04.2011

Tere,
Elan üüripinnal tähtajatu lepingu alusel. Omanik tegi kinkelepinguga maja poja nimele.
Millised õigused on nüüd üürnikul?
Uus omanik soovib teha tähtajalist lepingut, tagatisraha, paneb maja müüki jne. Ühesõnaga, mingit kindlust enam ei ole.
Aitäh

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Nii varasema üürileandja kui ka uue üürileandja puhul on VÕS § 312 lg 1 alusel üürileandjal õigus tähtajatu üürileping 3 kuulise etteteatamisega üles öelda. Antud õigust ei piira ega muuda kinnistu omaniku vahetumine. Seega, isegi kui te uut üürilepingut ei sõlmi, jääb üürileandjale alati õigus üürileping 3 kuulise etteteatamisega üles öelda.

Kui uus üürileandja soovib sõlmida tähtajalise lepingu ja sätestada seal 3 kuulise etteteatamise tähtaja, siis teie seisund ei muutu kehvemaks. Samas võib uue üürilepinguga tulla juurde muid piiranguid ja kohustusi (sh kohustus tasuda tagatisraha jne). Seega tasub kaaluda, kas oleks üldse mõistlik uue lepinguga nõustuda, kuivõrd vaevalt, et uues üürilepingus ka pikemat kui 3-4 kuulist etteteatamise tähtaega sätestatakse (arvestades, et maja soovitakse võõrandada).

Samas märgin, et VÕS § 291 alusel lähevad kinnistu omaniku vahetusel üürileandja õigused üle uuele omanikule. VÕS § 291 lg 4 järgi, kui uus üürileandja rikub üürilepingust tulenevat kohustust, vastutab uue üürileandja poolt põhjustatud kahju eest 3 aasta jooksul solidaarselt ka eelmine üürileandja (säte annab seega teile täiendava tagatise võimaliku kahju hüvitamise nõude esitamise korral).

Samas juhin teie tähelepanu asjaolule, et VÕS § 323 lg 1 järgi kui uus omanik vajab eluruumi tungivalt ise, võib ta 3 kuu jooksul kinnistu omandi üleminemisest kehtiva üürilepingu 3 kuulise etteteatamisega üles öelda. St kui uus omanik hakkab teid survestama uute üürilepingu tingimustega ning te ei saavuta tingimustes kokkulepet, siis võib ta kuni 3 kuu jooksul omandi üleminekust kasutada ka VÕS § 323 lg 1 sätestatud õigust ja üürilepingu üles öelda, teatades, et vajab eluruumi tungivalt ise.