Lepinguõigus


Küsimus: Kas töölisel võib firmas olla samade tööülesannete täitmiseks kehtiv tööleping ja käsundusleping?03.12.2012

Kas korraga võib töölisel olla firmas samade tööülesannete kohta kehtiv tööleping ja käsundusleping?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Töölepinguseadus sätestab, et töölepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu kohta sätestatut, kui töölepinguseaduses ei ole sätestatud teisiti. Seega, isegi kui lepingu pealdises on kirjutatud käsundusleping, siis tegemist on töölepinguga, kui isik allub tööandja korraldustele ja kontrollile.