Lepinguõigus


Küsimus: Kas konfidentsiaalsuslepinguga saame ennast kaitsta, et lepingupartner meie ideed ise ellu ei viiks?07.12.2012

Soovime äriidee elluviimiseks kaasata partnereid, kuid tahame nendega sõlmida konfidentsiaalsuslepingu, mis takistaks neil sama ideed rakendamast. Kas on mingi ajaline piirang, mis perioodiks saame lepingus info avaldamise või kasutamise keelu kokku leppida? Näiteks kui sooviksime keelata info kasutamist 3 aasta jooksul.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Ajalist piirangut konfidentsiaalsuskohustuse sätestamisel äriühingute vahel ei ole ning tähtaeg sõltub poolte kokkuleppest.