Lepinguõigus


Küsimus: Kas üürikorteris avaldunud ventilatsiooni ja niiskuseprobleemid on aluseks tähtajatu üürilepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks?16.12.2012

Tere!
Üürisin omale korteri tähtajalise lepinguga. Olen korteris elanud 2 kuud ja on ilmnenud on tõsised ventilatsiooni ja niiskuse probleemid, lisaks üks sein hallitab. Enne lepingu sõlmimist mind sellest probleemist ei teavitatud, tagantjärele on omanik möönnud, et need probleemid on varasemast ajast. Kas sellised probleemid liigituvad eluruumide terviseohtlikkuse alla, mis võimaldaks erakorralise lepingu ülesütlemise ilma ette teatamata? Lepingus on kirjas ennetähtaegne lõpetamine, milleks on 2 kuud. Kas lepingu erakorralise ülesütlemisega peab omanik tagastama ka tagatisraha ja ettemaksu?
Ette tänades!

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Korteri hallitamine võib olla küll lepingu erakorralise ülesütlemise põhjuseks, sest on üldteada, et hallitus on tervisele kahjulik. Seda enam, et korteriomanik on möönnud, et ta oli probleemist teadlik, kuid jättis sellest teavitamata. Siinjuures tuleks aga lisada, et seaduse järgi võib lepingu erakorraliselt üles öelda ka ilma etteteatamistähtaega järgimata, kui üürnik ei saa üüritud asja kasutada. Olenevalt probleemi tõsidusest saaksite põhimõtteliselt lepingu ka enne kahe kuulise tähtaja möödumist üles öelda.
Tagatisraha on mõeldud üürniku poolt tasumata jäetud üüri jm kulude katteks. Lepinguga tutvumata on raske ettemaksu ja tagatisraha kohta täpset seisukohta anda, kuid üldiselt on mõlema eesmärgiks tulevikus tekkivate kohustuste katmine juhuks, kui üürnik ise neid mingil põhjusel eirab. Kui teil lepingu lõppedes mingisuguseid kohustusi ei ole üles jäänud, siis ei ole üürileandjal ka põhjust tagatisraha tagastamata jätta.