Lepinguõigus


Küsimus: Kas pean maksma lapse huvikooli täistasu, kui omavalitsus sel aastal enam poole summa maksmisest ei vabastanud?14.12.2012

Tere
Lapse huvikooliga on sõlmitud tähtajatu leping. Igal õppeaastal võib esitada 1. septembriks ja 1. jaanuariks linnavalitsusse avalduse, kus soovin, et minu laps vabastatakse 50% õppemaksust. Siiani see süsteem toimis. Sellel aastal esitasin avalduse, andsin Huvikooli direktorile, kes lubas selle linnavalitsusesse toimetada. Laps oli käinud septembri ja oktoobri huvikoolis. Novembri algul saime eelneva perioodi arved. Arve oli koostatud täissummale, st laps oli jäetud seekord 50% ulatuses õppemaksust vabastamata, seda eeldasin arvet nähes. Mingit selgitavad vastust minu avaldusele ei olnud eelnevalt tulnud, et minu lapse avaldust ei rahuldata. Volikogu otsus mitte vabastada oli vastu võetud 5.oktoobril, seda sain teada siis kui esitasin linnavalitsusse järelpärimise. Kas pean nüüd tagantjärgi maksma ikkagi 100% õppemaksu?
Tänan.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Seni kuni last ei ole otsusega vabastatud, siis ei saa eeldada, et tasu on pooles ulatuses. Isik peab ka ise aktiivne olema ja tundma huvi, kas õppemaksuvabastuse taotlus rahuldatakse ja kui jah, siis millises ulatuses. Võtke linnavalitsusega ühendust ning äkki on võimalik Teile kasulik lahendus leida kasvõi osaliselt linnavalitsusega läbirääkides.