Lepinguõigus


Küsimus: Kui nõustun uute üürihindadega, kas on võimalik nõuda vana lepingu mittetühistamist?16.12.2012

10 aastat kehtinud äriruumide tähtajatu rendileping läks oksjonitingimuste järgi üle uuele kinnistu omanikule. Tehti rendileandja poolt otsus (vastavalt lepingus olevale) kehtiv leping tühistada 2-kuulise etteütlemisega selleks, et teha uus leping samadele ruumidele. Uus leping on väga segane ja mitmeti tõlgendatav, samuti väga kallis ja minu jaoks rusuvalt karm, sest tahetakse, et maksaksin ka hoone renoveerimiskulud vastavalt kasutuses oleva pinna protsendile. Uus leping oma keerukuse ja mõistetamatute reeglitega tekitab ahistamise tunde. Olen seotud hoonega, sest kasutan ruume avaliku teenuse pakkujana, kus on kasutusel hoone põrandasse paigaldatud eriseadmed. Kas on võimalik nõuda vana lepingu mittetühistamist nõustudes uute üürihindadega?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Asjaoludega täpsemalt tutvumata ei saa kahjuks arvamust avaldada. Millistel asjaoludel oksjon korraldati (täitemenetluses vm), millised olid oksjoni tingimused, millele viitate, millised olid varem sõlmitud lepingu tingimused jne.