Lepinguõigus


Küsimus: Kas vale odomeetri näit võib olla aluseks müüjalt kahju väljanõudmiseks, kui 7 kuud pärast ostmist oli vaja autol mootor vahetada?16.12.2012

Ostsin füüsilise isikuna 4,5 aastat vana auto, odomeetri näiduga 130000 km. See on fikseeritud ka auto hindamisaktis, mis on ostu-müügi lepingu lisaks ja müügikuulutuses. Müüjaks oli ettevõte, kes tegeleb autode impordiga ja müügiga. Sain autoga sõita 7 kuud, kui tekkis mootoririke, mille tõttu tuli autol vahetada mootor kuna see oli rahaliselt mõistlikum kui vana mootori remont. Vea tuvastamisel selgus, et antud rike ja mootori üldine kulumine ei vasta odomeetril olevale läbisõidule. Esindusest uurides sain teada, et 2 aastat enne auto ostmist oli läbisõit Prantsusmaal 195000 km. Tehas on nõus "good will" juhtumitega seoses tegelema autodega, mille läbisõit on kuni 150000 km. Seega puudus tehase poolse kompensatsiooni lootus. Kas minul on õigus nõuda remondikulude hüvitamist auto müüjalt? Kas müüjal on kohustus minule kulud hüvitada?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Fikseerisite auto üleandmise-vastuvõtmise aktis odomeetri näidu, mitte auto läbisõidu. Küsimusest ei selgu, kas automüüja on garanteerinud mingil viisil odomeetri näidu vastavuse auto tegelikule läbisõidule. Kasutatud autode müüjad seda tavaliselt ei tee, v.a mõned üksikud. Antud juhul oleneb aga sellest, kas auto vastas selle üleandmise hetkel lepingule või mitte - s.t, et kas müüja poolt avaldatud info on tõene või mitte. Asjaolu, et odomeetri näit ei vasta auto tegelikule läbisõidule, iseenesest teile mootori remondi hüvitamiseks õigust ei anna.