Lepinguõigus


Küsimus: Kas maakler võib üürilevõtjale lihtsalt arve esitada, kui reklaamkuulutuses ega ka üürilepingus mingit märget maakleritasu kohta ei ole?16.12.2012

Kas on võimalik, et maakleritasusid mingi seadus ei reguleeri? Et kinnisvara omanik palkab maakleri, kes toimetab tema kasu silmas pidades (toonitan, et ei kuulutuses ega ka üürilepingus mingit märget maakleritasu kohta ei ole, läbirääkimistel teemat ei puudutatud), kuid maakler esitab lihtsalt arve üürilevõtjale?

Millise seaduse alusel saab nõuda arve maksmist, kui mina pole maaklerit palganud ja ta ei tegutse minu huvides (isegi vastupidi, kuulutuses oli minule kahjulikke valeandmeid, mis selgusid muidugi alles hiljem) olen lihtsalt leidnud tema poolt üles pandud kuulutuse. Sama asja puudutab ka küsimus, kas inkassofirmal on õigus selline nõue vastu võtta viidates, et maakleri sõnutsi olevat olnud suuline leping.

Ette tänades

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Maaklerilepingut, s.h tasu maksmist, reguleerib võlaõigusseadus § 658 jj. Maakleritasu on kohustatud maksma see, kes maakleri palkab. Üürileandja võib leppida üürnikuga kokku, et lisaks üürile maksab üürnik ka maakleritasu (vastavalt kokkuleppele kas üürileandjale või otse maaklerile), ilma sellise kokkuleppeta ei ole üürnik kohustatud maakleritasu maksma. Kindlasti ei ole maakleril õigust hakata iseseisvalt, ilma ühegi kokkuleppeta, üürnikult oma tasu nõudma, kuna leping, s.h ka maaklerileping, saab tekitada õigusi ja kohustusi ainult lepingupooltele. Mis puutub arve esitamisse, siis tasumise kohustust ei tekita mitte arve, vaid kokkulepe mingisuguse rahasumma tasumiseks - arve esitatakse alati mingisuguse kokkuleppe alusel ning arvel märgitud summa väljendab kokkulepitud kohustust. Kui ei ole kokkulepet, siis ei ole ka kohustust arve tasumiseks. Inkassofirma võib igasuguseid nõudeid vastu võtta ja teile ka nõudekirja esitada, kuid ka see ei tähenda, et oleksite kohustatud selle nõude täitma, sest nagu ütlesin, saaks käesoleval juhul tekkida kohustus ainult kokkuleppe alusel. Paljas viide sellele, et teil oli suuline leping, ei tekita samuti kohustust, sellise kokkuleppe olemasolu tuleb teisel poolel tõendada.