Lepinguõigus


Küsimus: Kellelt on õigus nõuda võla tasumist, kas osaühingult kui korteri omanikult või tööliselt, kes maksmata jättis?17.12.2012

Korter kuulub osaühingule, kes paneb oma töölisi sinna elama. Kui nüüd tööline korterist lahkub ja jätab maha võlad, kas siis on õigus nõuda võla tasumist osaühingult kui korteriomanikult? Osaühing väidab, et nemad tasuma ei pea, kuna neil oli töölisega sõlmitud leping, mille kohaselt pidi tööline kõik maksud maksma.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kommunaalkulusid on õigus nõuda korteriomanikult. Korteriomandiseaduses on sätestatud, et korteriomanik tasub kaasomandil lasuvad maksud, kannab avalik-õiguslikud reaalkoormatised ja kaasomandi majandamise kulutused.