Lepinguõigus


Küsimus: Kui külma tõttu ei ole võimalik selles üürikorteris elada, kas siis pean enne lepingu lõpetamist ikkagi kuu aja eest maksma?20.12.2012

Tere,
oleme elanud praeguses üürikorteris pea kolm kuud ja külmaga on välja tulnud tõsiasjad, et korter ei hoia sooja ja korteris on rotid. Nendest asjaoludest me enne lepingu sõlmimist ei teadnud, korteriomanikult sai üle küsitud, kas korter läheb ilusti soojaks ja tema vastus oli jaatav. Soovime lepingu lõpetada, kuid etteteatamisaeg on 1 kuu. Kas oleme tõesti kohustatud maksma selle ühe kuu eest, kui me ei saa siin külma ja rottide tõttu lihtsalt edasi elada (lastel külmast tervisehädad, ise kardan rotte)?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kestvuslepingu võib kumbki lepingupool mõjuval põhjusel etteteatamistähtaega järgimata üles öelda (erakorraline ülesütlemine), kuid kui mõjuv põhjus seisneb selles, et teine lepingupool rikub lepingulist kohustust, võib üldpõhimõttena lepingu üles öelda alles pärast kohustuse rikkumise lõpetamiseks määratud mõistliku tähtaja tulemusteta lõppemist. Üksnes erandkorras võib lepingu üles öelda ilma etteteatamata. Kui korter on niivõrd külm, et see on ohuks inimese elule ja tervisele ning seda puudust pole võimalik kõrvaldada, siis võib olla tegemist erandolukorraga, et leping üles öelda. Rotid oleks eelduslikult võimalik kõrvaldada mõistliku aja jooksul ning see ei pruugi olla selliseks puuduseks, mille tõttu lepingut lõpetada.
Küsimuses märgitud lepingu ülesütlemise etteteatamisaeg 1 kuu on eelduslikult seotud korralise ülesütlemisega, mis on võimalik ilma mõjuva põhjuseta. Kokkulepitud üüri tuleb tasuda kuni üürilepingu lõppemiseni.