Lepinguõigus


Küsimus: Mida teha, kui seadme ainuke hooldaja ja müüja Eestis ei taha koostööd teha seadme probleemide kiireks lahendamiseks?02.01.2013

Ostsin ettevõttele aasta alguses laaduri (traktor), millel on tekkinud tehnilised probleemid. Olen pöördunud müüja poole kirja teel, küsides lisainformatsiooni ja kirjeldades masinal tekkinud vigu. Kui esialgu oli suhtlemine müüjaga mõistlik, siis peale rahulolematuse väljendamist detailide kiire kulumise osas, müüja firma suhtumine muutus. Ka teisi tehnilisi probleeme kirjeldavaid kirju ei peetud vastamisväärseks. Tsiteerides müügijuhti: "Täname teid kirjade eest. Kahjuks ei ole ettevõttel küll võimalust ja kohustust kõikidele kirjadele vastata, mis aga välja mõelda suudetakse". Samuti viidati selgelt masina operaatori ebapädevusele, jättes andmata küsitud lisainformatsiooni. Remondi ajaks pakuti kuupäeva, mis on peale garantii aja lõppu. Mida teha, kui seadme ainuke hooldaja ja müüja Eestis ei taha koostööd teha seadme probleemide kiire lahendamise osas?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Probleemide kiire lahendamine on subjektiivne hinnang. Seadus ei ütle täpselt, millal garantiikorras ilmsiks tulnud vead tuleb kõrvaldada, seega kui ka garantii tingimustes seda ei ole välja toodud, tuleks vead parandada mõistliku aja jooksul. Oluline on see, et garantii olemus ja täpsed tingimused peavad sisalduma garantii tingimustes. Seadus ütleb, et müügigarantii on tootja või müüja lubadus tagada asja korrasolek, väljavahetamine, parandamine vms. See tähendab esmajärjekorras, et müüja peab asja müümisel väljastama ostjale ka garantiitingimused, kus oleks täpselt kirjas, millele see laieneb ning mis ja kuidas müügigarantiid realiseerida. Asjaolu, et remondi ajaks pakuti aega, mis jääb peale garantiiperioodi lõppu, ei tähenda, et garantiiajal ilmsiks tulnud vigu ei parandata garantiikorras.
Seadus ei näe ette müüjale kohaldatavaid sunnivahendeid ostjaga suhtlemiseks. Kui asja ei ole aga võimalik selle puuduste tõttu kasutada, siis võiksid tulla kõne alla asja müügilepingu mittevastavusele tuginevad muud abinõud, s.h lepingust taganemine. Paraku ei saa ilma asjaoludega täpsemalt tutvumata mingeid konkreetsemaid samme soovitada. Ka asja ostmisest on arvestatav aeg juba möödunud ning muuhulgas viitate ise oma kirjas võimalikule teie enda töötajapoolsele oskamatule asja käsitsemisele.