Lepinguõigus


Küsimus: Kas põhimõte, et kõrvalkulud ei tohi ületada põhinõuet, kehtib ka sõlmitud kohtulikule kompromisslepingule?02.01.2013

Ma sõlmisin pangaga kohtuliku kompromissi, kus on m.h ka viivis 25% aastas, ma hakkasin võlgnevust tasuma, kuid siis tuli teine probleem teise pangaga ja ta andis asja täitemenetlusse, seepärast ma ei saa esimese panga kompromissi täita, kuna teise panga täitemenetluse tõttu jääb mulle liiga vähe raha kätte ja ma ei tuleks toime, kui maksaks ka esimese panga kompromisslepingu järgi. Kuid kohtulikus kompromisslepingus oli viivis (25%), mis ikkagi jookseb ja praeguseks on kõrvalkulud kokku ületanud põhivõla.
Küsimus: kas hea tava järgi põhimõte, et kõrvalkulud ei tohi ületada põhinõuet, kehtib ka peale kohtulahendi jõustumist? Kui jah, siis ma saaks ju nõuda kompromissi tühistamist, kuna see on vastuolus heade tavadega ja nõuda viivise alandamist, vastasel korral kerkib kõrvalkulude osa põhinõudega võrreldes mitmekordseks, kui täitemenetlus ükskord esimese pangani jõuab.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Kokkuleppe sõlmimise asjaolusid teadmata võiks eeldada, et 25 % viivise määr on heade kommetega vastuolus. Kuid antud juhul on oluline, et kokkulepe on kohtumäärusega kinnitatud, mis tähendab, et tegemist on täitedokumendiga. Selleks, et saaksite ülemäärasest viivisest vabaneda, peaksite tuvastama selle kokkuleppe tühisuse.