Lepinguõigus


Küsimus: Kas pärimisega saadud vara müügist tekkiv tulu ka arestitakse?07.01.2013

Tere,
selline küsimus, et kui ma soovin päritud kinnisvara müüa ja selle müün, kas sellest saadud tulu on võimalik samuti kohtutäituril arestida? Võlgnevus pole mitte sellel, kellelt päriti, vaid pärijal. See oleks hetkel ainuke väljapääs, et müügi rahadest siis tasuda natuke kõikidest võlgadest, kuid kui see tulu arestitakse, kaob ka see võimalus.

Lugupidamisega

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Täitedokumendi alusel pöörab sissenõude võlgniku varale kohtutäitur. Tähtsust ei oma see, millisel viisil on võlgnik vara omanikuks saanud. Seega ka pärimise teel pärija omandisse läinud varale ja selle vara võõrandamisest saadavale rahale, on võimalik pöörata täitedokumendi alusel ja mahus sissenõuet. Pärimise teel saadud vara võõrandamise korral peab kindlasti analüüsima ka tulumaksukohustuse olemasolu või selle puudumist seaduses sätestatud alustel.