Lepinguõigus


Küsimus: Kui tahan lõpetada maaklerilepingu, siis mis vahe on tähtajatu käsunduslepingu korralisel või erakorralisel ülesütlemisel?07.01.2013

Tere!

Loen juba mitmendat korda Võlaõigusseadusest § 630. Tähtajatu käsunduslepingu korraline ülesütlemine ja § 631. Käsunduslepingu erakorraline ülesütlemine.
Ei saa aru, mis vahe neil siis on. Et kui tahan käsundiandjana tähtajatu maaklerilepingu lõpetada, siis kumma alla mu tegevus kvalifitseerub?
Palun seletage, mis on erakorralise ja korralise ülesütlemise vahe? Ja kas siis käib lepingu lõpetamine kuidagi teisiti, korralise puhul minnakse sõbralikult lahku ja erakorralise puhul mingid trahvid nt?
Tänan!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Lepingu korraline ülesütlemine tähendab seda, et lepingu võib ilma mõjuva põhjuseta (nt teise poole lepingu olulise rikkumiseta) üles öelda. Lepingu erakorraline ülesütlemine saab toimuda üldjuhul siis, kui teine pool lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikub. Seega, kui teine pool (teie puhul käsundisaaja) lepingut ei riku, kuid soovite käsundiandjana lepingu siiski lõpetada, siis saate seda teha korralise ülesütlemise kaudu, tuginedes muu hulgas VÕS § 630. Ülesütlemise osas peate järgima ka lepingus sätestatut. Leppetrahve jne on võimalik nõuda juhul, kui selle maksmises on lepingu konkreetse tingimuse rikkumise puhuks lepingus eraldi kokkulepe.