Lepinguõigus


Küsimus: Vaidlustatav laenukohustus12.04.2011

Andsin aastate jooksul elukaaslasele raha - sellest on tõendatav umbes 50 000 krooni. Olles ise sattunud rahalistesse raskustesse, palusin osa raha tagastamist. Ta pöördus sama palvega oma venna poole. Vend, kes on firma omanik, kandis 2008. aasta augustis minu kontole 12 000 krooni firma nimel. Märkuste lahtrisse kirjutas sõna "Laen". Mingit laenulepingut temaga ei ole, ainult suuliselt telefoni teel lubasin tagastada selle summa võimetekohaselt - konkreetseid tähtaegu ta ei nõudnud. Tagastasin ligi poole sellest summast. Endine elukaaslane keeldus mulle mistahes summade tagastamisest, tema vastu ei ole ma ka nõuet esitanud. Leian, et elukaaslane palus vennal mulle raha üle kanda oma kohustuse katteks; see, et vend nimetas seda "laenuks" ja käsitleb seda firma poolt antud laenuna, ei oma minu jaoks tähtsust. See, et ma osa sellest summast tagastasin, ei tähenda, et tunnistaksin kogu summat oma kohustusena. Raha andja kavatseb nüüd pöörduda kohtusse järelejäänud summa nõudmisega. Minu jaoks on küsimus: kas keelduda laenu tunnistamisest - s.t. ei tunnista kohustuse olemasolu (pareerides võimalikku alusetu rikastumise paragrahvi) või tunnistada seda ja lubada välja maksta väikeste summadena pikema aja jooksul, sest tähtaega ei ole. Kohtuvaidluse korral kavatsen nõuda endise elukaaslase kaasamist kolmanda isikuna kostja poolel ning seejärel talle omapoolse nõude esitada.
Palun Teie kommentaari.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Laenuleping võib olla sõlmitud ka suuliselt. Teie poolt kirjeldatud asjaoludel kalduks kohus tõenäoliselt tuvastama laenusuhte äriühingu ja Teie vahel, arvestades muu hulgas asjaolu, et Teile tehtud ülekande selgituseks oli märgitud "Laen" ning olete osa rahast ka tagastanud. Teisisõnu, raha maksmisega olete tunnistanud laenu ja selle tagastamise kohustust. Kui tegemist ei oleks olnud laenuga, siis ilmselt poleks Te asunud raha tagastama. See on tõenäoliselt teise poole positsioon. Iseküsimus on muidugi selles, et millised olid laenu andmise tingimused, sh. laenu tagastamise tähtaeg. Kui laenu tagastamise aega ei ole kokku lepitud, võib laenuandja nõuda laenu tagastamist pärast laenulepingu ülesütlemist. Nii laenuandja kui laenusaaja võivad tähtajatu laenulepingu üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kaks kuud. Intressita laenulepingu võib laenusaaja üles öelda ja laenu tagastada ilma ette teatamata. Seega tähtajatu laenulepingu korral peab laenuandja eelnevalt laenulepingu üles ütlema ja teatama sellest ette vähemalt kaks kuud. Enne tähtajatu laenulepingu ülesütlemist ei saa laenuandja laenu tagastamist ka nõuda.

Endise elukaaslase kaasamine laenuvaidlusesse ei too tõenäoliselt soovitud tulemust. Kui teil on rahaline nõue elukaaslase vastu, siis peaksite selle tema suhtes esitama. Arusaadavalt peate Te iga oma väidet ja nõuet kohtumenetluses tõendama seaduses lubatud tõenditega.