Lepinguõigus


Küsimus: Teenuse osutamine teise äriühingu nimel13.04.2011

OÜ omanik on isik A. Tegevust ei toimu selles OÜ-s. Nüüd isik B soovib pakkuda teenust selle OÜ nimel. Kuidas seda oleks võimalik teha? Kas hakata osanikuks, sõlmida leping? Millised on lahendused, riskid? Isik B (töötab töölepinguga ja omab sissetulekut teisest ettevõttest).

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Teenust pakuks siis eelduslikult ikka OÜ nagu ma küsimusest aru saan? Sellisel juhul esitab OÜ teenuse eest arveid ja kelle vahendusel teenust osutatakse ei ole määrava tähtsusega (kui töövõtuleping ei määra töö teostajale spetsiifilisi eeldusi). Oluline on, et OÜ saavutaks töövõtulepinguga soovitud tulemuse. Kuidas OÜ tasustab töö tegijat, siis selleks on erinevaid võimalusi - osanikuna saad dividende, töövõtulepingu alusel töötasu, kui saab maksta projektipõhiselt honorari (sõltuvalt kas tegevuse liik võimaldab) siis saab maksta projektipõhist ühekordset honorari (ei ole sotsiaalmaksuga maksustatav). Samuti tuleb jälgida isik B töölepingu tingimusi - kas on lubatud töötamine teises ettevõttes, kas ei ole konkurentsiolukorda jne.