Lepinguõigus


Küsimus: Mis ajast on seaduse järgi maakleritasu maksmise kohustus üürileandjal?23.01.2013

Hiljuti ringles meedias jutt, et alates novembrist 2012 muutub võlaõigusseaduses mingi säte, mille kohaselt nüüdsest peavad hakkama korterit üürile andvad inimesed ise tasuma maakleritasu, kuna nemad reaalselt kasutavad maakleriteenust. Ometigi kui praegu üüriturul ringi vaadata, on absoluutselt kõigis üürikuulutustes tingimus, et maakleritasu tuleb kanda üürilevõtjal. Kas selline muudatus jõustub lähiajal või oli tegu ainult valeinfoga? Või on üürileandjad lihtsalt oskuslikult sellest kohustusest kõrvale hiilinud?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Maakleritasu on kohustatud maksma isik, kes maakleri on palganud. See säte kehtib sellisel kujul alates võlaõigusseaduse jõustumisest 01.07.2002. Tähtsust ei oma see, kas maakleri palkab üürileandja või korterit endale üürida sooviv isik - kes tellib, see maksab.
Kuulutustes, kus soovitakse korterit välja üürida, seatakse tavaliselt üürilepingu üheks tingimuseks, et üürnik peab lisaks tagatisrahale ka maakleritasu hüvitama. See on üürileandja poolne tingimus, et ta üldse nõustuks üürlepingut sõlmima. Formaaljuriidiliselt on asi nii, et üürnik maksab üürileandjale lepingu sõlmimisel summa, mis vastab maakleritasu suurusele (lisaks teistele kokkulepitud summadele) ja siis üürileandja maksab selle maaklerile. See, kuidas raha liigub (kas otse üürnikult maaklerile või läbi üürileandja), ei oma tähtsust.