Lepinguõigus


Küsimus: Mida peaksin tegema, kui olen laenu tagasi maksnud, kuid laenuandja nõuab ikka veel mingit summat ja laimab ning ähvardab?28.01.2013

Tere!
Mõni aasta tagasi sain eraisikult laenuks raha (7000 kr). Kirjalikku lepingut ei ole. Olen laenu tagasi maksnud ja selle kohta teinud märkmeid. Laenu andja aga nõuab veel 140 €. Temal on see summa kirjutatud lihtsalt vihiku servale. Mõnitab avalikult ja lubab ära tappa. Olen pöördunud politseisse ja ka juristi poole. Jurist vastab, et kui lepingut ei ole, ei saa kumbki pool midagi tõestada. Politsei vastab, et kuritegu pole veel toimunud. Aga ta nõuab kogu aeg seda raha ja mõnitab avalikult. Mida teha asja lahenemiseks? Kas tõesti lihtsalt maksta, et rahu saada?
Ette tänades

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Laenuleping võib olla sõlmitud ka suuliselt, kuid laenulepingu sõlmimise fakt ning selle tingimused on tõendamise küsimus. Kui leiab tuvastamist laenulepingu sõlmimine ja olete laenu vastavalt kokkulepitule tagastanud, siis olete oma kohustuse laenulepingu alusel täitnud ning võlasuhe on lõppenud. Seega kui laen on tagastatud, siis laenusaaja ei pea midagi enam tegema. Kui laenuandja läheb sellele vaatamata laenu tagastamise nõudega kohtusse, tõendades, et on laenusaajale laenu andnud ja laenu välja maksnud, siis hagi rahuldamata jätmiseks peab laenusaaja tõendama laenu tagastamist laenuandjale tsiviilkohtumenetluses lubatud tõenditega.
Laenuandja poolse süüteo toimepanemise korral tuleb pöörduda politseisse. Olenevalt faktilistest asjaoludest võib olla tegemist ka väljapressimisega või omavoliga, mis on süüteod ja karistatavad vastavalt seadusele.