Lepinguõigus


Küsimus: Aegumise peatumise lõppemine hagita menetluses13.04.2011

Küsimus selline: e-toimikus on näha, et on koostatud maksekäsk kuupäeval 25.12.2008. Menetluse staatuse lahtris on märge: lõpplahend kuulutatud. MKM staatuse koht on tühi. MKM staatus on vastava menetluse alamstaaatus - mida see tähendab?
Maksekäsku ei suudetud isikule kätte toimetada, samuti ei ole avalikes teadaannetes seda kuulutatud ega palutud kohtutäituri abi makseettepaneku kohaletoimetamisel. Mind huvitab selles asjas aegumise aspekt - mis kuupäeval aegumise peatumine lõppes/lõppeb? Või kuhu teha päring, et oma küsimusele vastust saada? Kui oleks tehtud tagaseljaotsus, siis oleks selle kohta märge ju olemas?
Lugupidamisega,

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tegemist ei ole lepinguõigusliku küsimusega. Soovitan asjaolude täpsustamiseks pöörduda asjakohase kohtukantselei poole ja pärida maksekäsu menetlusliku staadiumi kohta.