Lepinguõigus


Küsimus: Üürilepingu kehtivus14.04.2011

Tere,
Omasin tähtajatut üürilepingut, etteteatamisajaga 2 kuud. Teatasin korteri haldajale, et soovin lepingu üles ütelda ja tingimusel, et kui minu asemele leitakse uus inimene, võisin lahkuda enne 2 kuu täitumist. Pärast seda, kui uus inimene oli leitud ja mina olin võtmed talle üle andnud, ei võimaldanud haldaja mulle lepingu lõpetamist ega tagatisraha tagastamist, kuigi palusin seda mitmel korral.Uue üürnikuga oli samuti juba leping sõlmitud, ehk siis ühele kohale kehtis korraga kaks lepingut.
Nüüd selgus, et uus üürnik oli mingitel lahkhelidel sealt korterist lahkunud ja haldaja nõuab nüüd minult üüri pluss kommunaalkulude tasumist tagantjärele selle kahe kuu eest (va aeg kui seal oli uus inimene), mis oli lepingus etteteatamisaeg, kuigi ma ise seal sees ei elanudki, vaid ootasin kogu aeg lepingu lõpetamist, mida haldaja mulle ei võimaldanud.

Mis õigused on mul kujunenud olukorras? Kelle poole peaksin pöörduma? Kas saab olla kaks kehtivat lepingut korraga? Kas haldajal on õigus nõuda minult üüri tasumist?
Tänan abi eest!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Teie küsimusele ei ole võimalik täpset vastust anda, sest selgusetu on muu hulgas haldaja õiguslik staatus. Eeldusel, et Teiepoolne üürilepingu ülesütlemine on kehtiv (VÕS § 325), siis on ilmne, et üürileping on lõppenud ning Teilt üüri nõuda ei saa. Kui Te maksite tagatisraha ja teil on õigus nõuda tagatisraha tagastamist ja üürileandja ei ole nõus seda tasuma, siis peate pöörduma nõudega kohtusse ja esitama vastava hagi. Märgin, et tsiviilõiguste teostamisel tuleb toimida heas usus ja õiguste teostamine pole lubatud, kui selle eesmärgiks on kahju tekitamine teisele isikule (TSÜS § 138 lg 1, lg 2 ja VÕS § 6 lg 1). Samale seisukohale on asunud korduvalt ka Riigikohus. Üürileandja käitumine ei pruugi olla kooskõlas hea usu põhimõttega.
Kui üürileandja oli tegelikult võtnud juba teise üürniku ja viimane ei maksnud üüri, siis uue üürniku vastu olevaid üürinõudeid ei ole võimalik Teie vastu esitada.