Lepinguõigus


Küsimus: Kas mul on õigus pretensioonile ja garantiile, kui originaaltšekk on kadunud, kuid olemas on tšeki koopia?12.02.2013

Kas mul on õigus pretensioonile ja garantiile kui originaaltšekk on kadunud, kuid olemas on koopia tšekist. Tehing toimus sularahas ning eraisiku ja kaupluse vahel.

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Müügigarantii tingimused kehtestab müüja või tootja. Kui nendes tingimustes on kirjas, et tuleb originaaltšekk esitada, siis võib selle esitamata jätmine olla garantii rakendamata jätmise aluseks.