Lepinguõigus


Küsimus: Intressi piirmäär15.04.2011

Tere,
Kas võlaõigusseadus reguleerib kuidagi intressi piirmäära?
Näiteks kui laenatakse 1000 eurot ja tagasi peab maksma 5000 eurot, millest 4000 on intressid.

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Vastus teie küsimusele sõltub eelkõige sellest, kas Te olete laenu võtnud tarbijana. Kui jah, siis märgiksin alljärgnevat:

01.05.2009 jõustus tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus, millega fikseeritakse, et kui tarbijakrediidilepingu alusel tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda, siis on see heade kommete vastaselt tasakaalust väljas.

Teie poolt viidatud asjaolud annavad alust arvata, et tegemist on lubatust suurema kulukuse määraga krediidilepinguga.

TsÜS § 86 lõigete 1, 3 ja 4 järgi on selline intressikokkulepe tühine ja saadud laenult tuleks tasuda seadusjärgset intressi kuni laenu tagastamise tähtaja saabumiseni ning samuti tagastada saadud laen esialgselt kokkulepitud tähtajaks.