Lepinguõigus


Küsimus: Kas saab veel endiselt üürnikult nõuda hüvitust, kui avastasin korteris vigu alles mõni aeg hiljem?18.02.2013

Tere!
Lõpetasime poolte kokkuleppel üürnikuga lepingu ennetähtaegselt (üürniku soovil). Lepingu lõppemisel mingisugust paberit ei vormistanud, korteri üldisel vaatlusel tundus kõik olevat korras. Peale võtmete üleandmist ilmnesid aga mitmed vead - korteris on tehtud remonttöid (seintel värviparandused), mööbel lõhutud jne. Olen püüdnud üürnikuga e-maili teel ühendust saada, et kulude hüvitamises kokkuleppele jõuda, kuid ta ei vasta. Kas mul on üldse veel mingisugust alust ja võimalust tekitatud kahjude kompenseerimist nõuda? Tagatisrahaga katan kokkuleppel üürnikuga viimase kuu kommunaalkulud ja üüriraha, seega tagatisrahast seda maha arvestada ei saa.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhul, kui üürnik on tekitanud Teile kahju, siis on võimalik seda üürnikult sisse nõuda. Lisaks sellele, üürnik võib üüritud asjale teha parendusi ja muudatusi üksnes üürileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud nõusolekul ning kui üürileandja ei ole parenduste ja muudatuste tegemisega nõustunud, võib ta nõuda endise olukorra taastamist.
Kui üüripinna üleandmisel-vastuvõtmisel puudustele ei viidatud ja eriti kui kinnitati nende puudumist, siis on Teil keerulisem olukord tõendamise aspektist. Nähtavad puudused seintel või lõhutud mööbel oleks võinud vaidluste vältimiseks olla üleandmise aktis kajastatud. Kui tegemist on varjatud puudustega, mida avastasite hiljem, siis neid ei saanud aktis kajastada.