Lepinguõigus


Küsimus: Lihtkirjaliku müügilepingu kehtivus14.04.2011

Kas 1967. aastal sõlmitud lihtkirjalik ostu-müügileping, kus ostetakse talu hooned, peab olema notariaalselt kinnitatud ja on ilma selleta seaduse silmis kehtetu või saab seda lepingut tänasel hetkel kasutada omandiõiguse tõestamisel?
Ette tänades

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Teie küsimus on seotud tõenäoliselt suuremamahulise vaidlusega ja omandireformiga, kuid küsimusest ei nähtu varajasem menetluse käik, faktilised asjaolud jne ning mille suhtes soovite enda omandiõigust tuvastada. Märgin, et kui ehitiste alune maa on erastatud ning kinnistusraamatusse kinnistuna kantud, siis ehitised on kinnistu olulised osad ning kuuluvad kinnistu omanikule ehk isikule, kes on omanikuna kantud kinnistusraamatusse. Teie küsimusele ei ole kahjuks võimalik sellisel kujul vastata ning eeldab kõigepealt Teie täpsemate soovide ja faktiliste asjaolude väljaselgitamist, samuti olemasolevate dokumentide ning olukorra analüüsi.