Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas saaks kohtus tõendada kinnistu eest sularahas maksmist, kui maksekviitung on kadunud?18.02.2013

Mida annaks teha, kui kohtule ei ole kaotsi mineku tõttu esitada kinnistu eest tasutud maksedokumenti. Tegemist on sularahas maksega. Kas on sellisel juhul olemas alternatiiv asja tõestamiseks, sest raha on tegelikuses makstud.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tõendiks tsiviilasjas on igasugune teave, mis on seaduses sätestatud protsessivormis ja mille alusel kohus seaduses sätestatud korras teeb kindlaks poolte nõudeid ja vastuväiteid põhjendavad asjaolud või nende puudumise, samuti muud asja õigeks lahendamiseks tähtsad asjaolud.
Tõendiks võib olla dokumentaalse tõendi kõrval muu hulgas ka tunnistaja ütlus ja menetlusosalise vande all antud seletus. Ühelgi tõendil ei ole kohtu jaoks ette kindlaksmääratud jõudu, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
Seega saate taotleda tunnistajate ülekuulamist või menetlusosalise vande all ülekuulamist seaduses sätestatud korras. Võiksite ka tõendada ka rahaliste vahendite, mida maksmiseks kasutasite, olemaosolu ja päritolu maksmise hetkel.