Lepinguõigus


Küsimus: Teise laenuga on suurendatud käendatud laenu riski15.04.2011

Tere,
Laenusaaja on võtnud pangast 2 eraldi lepinguga eluasemelaenu ning tänaseks on tekkinud makseraskused mõlema laenu tagasimaksetega. Esimene laenuleping (käenduslepinguga) on sõlmitud 5 aastat varem kui teine. Teine laenuleping on sõlmitud hüpoteegi tagatisega, ilma esimese laenu käendaja teadmata. Nii laenusaaja kui ka pank ei ole sellest käendajat teavitanud. Mõlemale laenule on panga poolt antud ka eraldi arve numbrid.

Nüüd on tekkinud olukord, kus pank on sidunud mõlema laenu tagasimakse kontod oma programmis ning kui käendaja soovib oma käenduslepingust tulenevaid kohustusi täita ja lepinguga seotud kontole võlgnevust tasuda, kannab pank automaatselt summa hoopis teise laenu kontole, põhjendades seda sellega, et teine laen on kauem võlas olnud ja tuleb asju vaadata tervikuna.

Kas pangal on õigus käendaja raha teise laenu katteks üle kanda ja saata ikkagi käendajale kirjalik nõue?
Kas käendajat oleks pidanud teavitama teise laenu võtmisest, kuna see suurendab käendaja käendatud laenu tagasimakse riski?
Kas käendajal on mingitki võimalust panga poolsele omavolile piir panna?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Analüüsida tuleb käenduslepingu tingimusi ehk milliseid laenusaaja kohustusi käendaja nõustus tagama. Kas selleks oli konkreetne laenuleping või ka laenusaaja tulevikus võetavad kohustused. Võlaõigusseadusest tulenevalt võib ka tulevast kohustust käendada, kuid üksnes juhul, kui kohustus on piisavalt määratletav. Teisisõnu, selle uue kohustuse tekkimine pidi olema käenduslepingu sõlmimisel selge ja hõlmatud käendaja tahtega käenduslepingus. Kui kohustus ei ole piisavalt määratletud, siis seda teha ei ole võimalik. Kui tulevast kohustust ei tagatud, siis ei ole teine laen käendusega tagatud ning pank käitub ebaõigesti ja selguse huvides tuleks panga tähelepanu sellele juhtida.