Lepinguõigus


Küsimus: Kui üürnik jääb üürimaksega võlgu, kas siis üürniku elukaaslast saab solidaarvõlgnikuna käsitleda?26.02.2013

Tere

Küsimus oleks teemal üürilepingu osapooled, solidaarne vastutus.
Isikud: omanik ehk üürileandja, üürnik, üürniku elukaaslane.

Tihtipeale sõlmitakse üürileping ainult kahe isiku vahel (omanik ja üürnik). Omanikku teavitatakse ka näiteks üürniku elukaaslase sissekolimisest üüripinnale (näiteks fikseeritakse juba üürilepingus).

Kui üüripinnale asub elama rohkem kui üks isik, on üürilepingus enamasti ka punkt a'la "üüripinnal elajad vastutavad solidaarselt tekkinud võlgnevuste/kahjustuste eest".

Küsimus võlgnevuse tekkimise kontekstist lähtuvalt:
1. kui üürnik jääb omanikule võlgu, siis kas viimane saab võlga sisse nõuda ka üürniku elukaaslaselt kui solidaarselt vastutajalt?

Otseselt on lepingupooleks siiski üürnik ja kui üürniku elukaaslane pole kuhugi oma allkirja andnud, siis justkui poleks tema näol tegemist lepingu osapoolega. Lähtuvalt sellest ei saaks ka siis solidaarsuspunkti kasutada.

2. Solidaarsuspunkt ei oma üürilepingus mingisugust jõudu ja targem oleks üürilepingu osapooltena näidata kõik üüripinnale elama asujad (s.t ühelt poolt omanik ning teiselt poolt üürnik ning üürniku elukaaslane)?

Tänan!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Üürniku abikaasalt saab üürivõlga sisse nõuda juhul, kui ta on samuti üürilepingu pooleks või kui ta on käendanud üürilepingust tulenevaid rahalisi kohustusi üürileandja ees solidaarselt üürnikuga.