Lepinguõigus


Küsimus: Kas 1996. aastal sõlmitud lihtkirjalik laenuleping veel kehtib?26.02.2013

Tere! Kas 1996.a. sõlmitud lihtkirjalik, st. mitte notariaalne laenuleping, (millega laenasin raha, mille tähtaeg on möödas ning milles sätestatud võla summat ja intresse ei ole tasutud) on veel kehtiv ning kehtivuse korral, missugused on antud võla tagasisaamise võimalused ja viisid?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Küsimusest ei nähtu, millal oli laenu tagastamise tähtaeg, et teaks, millistest õigusnormidest saaks lähtuda, sest vahepeal muudutusid õigusaktid. Samas, isegi kui laenu tagastamise tähtaeg oleks olnud 2006. aastal, siis tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on kehtiva õiguse kohaselt kolm aastat. Seega, kui tegemist oli tähtajalise laenulepinguga ja laenu tagastamise tähtajast on möödunud üle kolme aasta ning ei esine erakorralisi asjaolusid (aegumise katkemist ja algamist uuesti), siis saab laenusaaja esitada nõudele aegumise vastuväite, millisel juhul jätaks kohus hagi rahuldamata.