Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas peaks vormistama käsunduslepingu erakorralise lõpetamise?27.02.2013

Tere,
Käsundisaaja on kirjalikult esitanud lepingu erakorralise ülesütlemise avalduse, sisuga, et ütleb lepingu erakorraliselt üles alates 1. maist. Kas sellele avaldusele peab käsundiandja vastama (käsundiandja nõustub ja pretensioone avalduse kohta ei ole), et nõustub esitatud avaldusega ja ei vaidlusta seda vms? Või kuidas see tuleb vormistada, kas siis tuleb vormistada lepingu lõpetamise akt, kus fikseeritakse, mis on tagajärg, kellele kuuluvad asjad, kui need üle antakse, fikseeritakse seisukord jne. Või ei ole kohustust antud ülesütlemise avaldusele vastata, lihtsalt loetakse 1. maist võlasuhe lõppenuks ja fikseeritakse olukord.
Suured tänud ette abi eest!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui käsundiandja nõustub esitatud ülesütlemisavaldusega ja selles toodud alustega, siis ei pea sellele eraldi vastama ja loetakse võlasuhe lõppenuks. Käsundisaaja peab käsundiandjale välja andma selle, mis ta seoses käsundi täitmisega on saanud või loonud, samuti selle, mis ta käsundi täitmiseks sai ja mida ta käsundi täitmiseks ei kasutanud. Selle kohta tuleks teha eraldi üleandmise-vastuvõtmise akt, kus on üleantavad asjad ning nende seisukord jms. fikseeritud.