Lepinguõigus


Küsimus: Arestitud arveldusarvele kantud raha03.02.2011

Tere!
Kandsin eraisiku arveldusarvele raha, et ta ostaks minu eest teisest linnas välja suure eseme. Kuid nüüd on tema arveldusarve arestitud ja raha hoitakse kinni. Kas ja kuidas on võimalus minu kantud raha tagasi saada?

Tänan!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Raha on suure käibevõimega ning Teie poolt ülekantud raha aresti alt vabastamine pole võimalik ning seda käsitletakse konto omaniku rahana. Juhul, kui konto omanik Teile asja kokkulepitud tähtajaks ei osta ja taganete vastavast kokkuleppest, siis Teil on rahaline nõue konto omaniku vastu alusetu rikastumise sätete alusel. Konto omaniku poolt raha vabatahtliku mittetagastamise korral olete raha kättesaamiseks sunnitud pöörduma nõudega konto omaniku vastu kohtusse. Pärast jõustunud kohtulahendit, mis on täitedokumendiks, on Teil võimalus pöörduda kohtutäituri poole täitemenetluse läbiviimiseks.