Lepinguõigus


Küsimus: Kaasomandi müük, ostueesõigus20.04.2011

Tere!
Kinnistu (maja) on kaasomandis ning üks kaasomanik soovib oma 1/4 mõttelist osa müüki panna.
Kas tal on õigus lasta oma osa hinnata tuttaval kinnisvarahindajal või on teisel kaasomanikul õigus nõuda erapooletut hindajat? Kas kinnisvara hindaja peab olema tingimata atesteeritud hindaja?
Kui üks pool nõuab müügi puhul oma valitud hindaja poolt määratud hinda ja kui teine pool soovib kasutada ostueesõigust, kuid ei ole nõus nimetatud hinnaga, kas sellel teisel poolel on siis õigus teine erapooletu hindaja võtta ja osta selle hinnaga?
Juhul, kui see 1/4 omanik ei ole nõus teise hindaja summaga, mida sellisel juhul teha?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kaasomanikul on õigus enda mõttelist osa müüa ilma teise kaasomaniku nõusolekuta ning mistahes tema poolt ostjaga kokkulepitava hinnaga. Teised kaasomanikud ei saa sellesse sekkuda ning kaasomanik ei pea laskma ka enne müüki asja ära hinnata. Asja hind on kokkuleppe küsimus. Täpsustan, et ostueesõigus on õigus, mille teostamise korral loetakse ostueesõigust omava isiku ja müüja vahel sõlmituks müügileping samadel tingimustel, milles müüja ostjaga kokku leppis. Seega, ostueesõigust saab teine kaasomanik teostada alles pärast kaasomaniku poolse müügilepingu sõlmimist ostjaga ning samadel tingimustel. Kaasomanik ei saa teise kaasomaniku poolt ostjaga sõlmitud müügilepingu tingimusi läbi rääkida, vaid kui ta soovib kaasomanikuna teostada ostueesõigust, siis saab seda teha samadel tingimustel. Ostueesõiguse teostamine toimub ostueesõigust omava isiku avalduse tegemisega müüjale. Avaldus peab olema samas vormis nagu müügileping.

Teie poolt kirjeldatu alusel võib eeldada, et kaasomanikud räägivad omavahel läbi asja müüki ühelt kaasomanikult teisele kaasomanikule ning sellisel juhul ostueesõiguse küsimust ei teki. Ostueesõiguse võimalus tekib teisel kaasomanikul juhul, kui kaasomanik müüb asja kolmandale isikule, kes ei ole kaasomanik.