Lepinguõigus


Küsimus: Ostueesõigus kaasomandi üheaegsel müügil25.04.2011

Tere!
Kui mõlemad kaasomanikud müüvad koos oma maja kolmandale isikule, kas siis ikkagi on veel kaasomanikul õigus kahe kuu jooksul kasutada ostueesõigust ja osta ära teise kaasomaniku osa? Tulemus oleks selline, et üheks kaasomanikuks saaks kolmas isik ja teiseks üks endistest kaasomanikest.
Tänan Teid ette, minule nii olulisele küsimusele vastamise eest!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui kinnisasjal on 2 kaasomanikku ja mõlemad müüvad koos ühe lepinguga neile kuuluvad kinnistu mõttelised osad kolmandale isikule, siis ostueesõigust ei teki ning omanikuks saab kolmas isik. Kui Teil on endal huvi teise kaasomaniku osa välja osta, siis tehke temale ettepanek tema osa väljaostmiseks.