Lepinguõigus


Küsimus: Kas majas elamise lepe kehtib ka pärast maja müüki?29.04.2011

1970-ndatel ostis ema 2-korruselise maja ning ostu-müügi lepingusse lisati, et üks tütardest (M) võib sees elada kuni surmani ja kasutada ka kõrvalhooneid (s.h on M-il 4 alaealist last). Hiljem kinkis ema kinkelepinguga maja teisele tütre (R), kes omakorda võttis maja peale hüpoteegi, mida M ei teadnud. Nüüd müüs kohtutäitur maja kolmandale isikule ning linnavalitsus tahab, et M koliks majast välja.
Kas ostu-müügi lepingu järgi on M-il veel õigus elada teisel korrusel kuni surmani?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kolmandatele isikutele nähtavaks tegemiseks peab kohustuslik isikliku kasutusõiguse kokkulepe olema notariaalselt tõestatud ning kantud kinnistusraamatusse. Vastupidisel juhul ei saanud ega pidanud kolmas isik olema kasutusõigusest teadlik ning kasutusõigus ei piira kolmanda isiku õigusi. Omanikul on õigus kinnistut hüpoteegiga koormata ning selleks ei ole vaja teie nõusolekut. Kaaluda võib kahjunõude esitamist R vastu, kuna rikkus lepinguga võetud kohustust. Selleks tuleks esmalt analüüsida lepingu sõnastust.