Lepinguõigus


Küsimus: Mõttelise osa müük; jagamine reaalosadeks02.05.2011

Tere!
Kinnistu on kaasomandis. Kinnistu ei ole jagatud reaalosadeks, aga üks kaasomanik soovib oma mõttelist osa müüa. Kui müüja soovib oma mõttelist osa teha reaalosaks, kuid teine kaasomanik keeldub, kas sellisel juhul saab müüa ainult mõttelist osa või on teine pool kohustatud nõustuma reaalosadeks jagamisega?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kaasomandi kasutamine ja käsutamine toimub kaasomanike kokkuleppel. Kui pooled kokkulepet ei saavuta, võib ühe poole tahteavalduse asendada kohtuotsusega vastava hagiavalduse alusel. Omanik ei pea nõustuma oma omandi kitsendamise või piiramisega. Samas, kui üks kaasomanik keeldub reaalosadeks jagamisega, siis saab vastavat nõusolekut hageda kohtust või võõrandada mõtteline osa kinnistust. Sealjuures tuleb meeles pidada, et kaasomanikul on võõrandamise korral ostueesõigus.