Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas oma raha tagasi saada04.02.2011

Mis ma pean tegema, kui andsin inimesele võlgu, aga tegin vea sellega, et ei teinud mingit lepingut ega paberit. Võlgnik lubas kahe aasta jooksul tagasi maksta. Maksis aga ainult osa summast ja 11 500 on veel võlgu. Kas mul on kuidagi võimalik veel see raha kätte saada?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Laenuleping võib olla ka suuline. Juhul, kui laenusaaja laenu vabatahtlikult kokkulepitud tähtajaks ei tagasta, siis olete sunnitud pöörduma nõudega kohtusse. Kohtuvaidluse korral peab iga pool tõendama oma väiteid tsiviilkohtumenetluses lubatud tõenditega. Teie peate tõendama laenulepingu sõlmimist ning selle olulisi tingimusi ja rahasumma laenuna üleandmist laenusaajale. Küsimus ka selles, et kuidas toimus laenu andmine - sularahas või pangaülekandega? Kui toimus pangaülekandega, siis raha tagasisaamine lihtsam. Kui laenu andmine toimus sularahas ning selle kohta puudub laenusaaja kirjalik kinnitus sularaha kättesaamise kohta, siis keerulisem. Raha tagasinõudmise korral tuleb järgida ka nõude aegumistähtaegasid. Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on üldprintsiibis kolm aastat. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Kohus või muu vaidlust lahendav organ võtab nõude aegumist arvesse ainult kohustatud isiku taotlusel. Seega kui nõue on aegunud ning laenusaaja sellele tugineb ja taotleb aegumise kohaldamist, siis jääb kohtus nõue rahuldamata.