Lepinguõigus


Küsimus: Sõiduauto mittevastavus müügilepingule05.05.2011

Tere!
Ostsin sõiduauto Saksamaalt, mille maksumus on 90000€. Sõiduauto on uus ning läbisõit 9000km. Olles sõitnud antud autoga 4 kuud, tekkisid autol tehnilised vead ning eesti esindus on seda autot garantiikorras hooldanud/remontinud 11 korda. Nüüd tekkis mul soov antud sõikist loobuda.
Mis on minu õigused? Kas vahetus? või mida veel saan nõuda? Antud vead segavad töö tegemist ja on suht koormavad minule. Autoesindus ei suuda antud viga parandada.

Tänan

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui ostsite auto Saksamaalt ning sõlmisite Saksamaal sõiduki ostu-müügilepingu, siis kohaldub lepingule seal kehtiv õigus (kui kokku ei ole lepitud teisiti), mistõttu Teid selles osas aidata ei saa. Kindlasti peate esitama pretensioonid müüjale ja kui on müüdud lepingule mittevastav asi (sh puudustega asi), siis on ostjal õigus nõuda (i) puuduste kõrvaldamist ning kui see pole võimalik, siis (ii) asja asendamist ja kui see pole võimalik, siis ka (iii) hinna alandamist ja (iv) taganeda lepingust ja nõuda ostuhinna tagastamist. Küsimusest ei selgu ka garantii olemasolu ning selle tingimused. Teie küsimusele saab aga täpselt vastata Saksamaa õigust hästitundev spetsialist pärast sõiduki müügilepingu, garantiitingimuste ja ilmnenud puuduste jms. faktiliste asjaoludega tutvumist ning analüüsimist.