Lepinguõigus


Küsimus: Mis võiks olla mõistlik aeg pretensiooni esitamiseks?05.05.2011

Tere,
Ostsin korteri oktoobris ja olen nüüd avastanud korteris varjatud puudused. Lepingu järgi võib esitada endisele omanikule pretensioone "mõistlikul aja jooksul".
Mis see "mõistlik aeg" võiks olla Teie arvetes?
tänan teid

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Mõiste "mõistlik aeg" on määratlemata õigusmõiste. Seda tuleb kohaldada iga juhtumi eripärasid silmas pidades. Riigikohus on märkinud muuhulgas, et mõistliku aja kestus lepingust taganemiseks võib erinevate lepinguliikide puhul olla erinev ning seega võib nt kolm kuud teatud juhul olla ka ebamõistlikult pikk tähtaeg.

Seega ei saa anda ühest ja selget seisukohta, milline on mõistlik aeg antud olukorras, vaid tuleb hinnata kõiki asjaolusid - varjatud puuduse iseloom, korteri kasutamise iseloom ja intensiivsus, teie võimalus puudust tuvastada jne.

Kohtupraktika peab igal üksikjuhul hindama, kas antud olustikus on mõistlik aeg ületatud või mitte. Samas, kuivõrd te olete korterit kasutanud enam kui 7 kuud, siis julgen kahelda, kas antud juhul ei ole mõistlik aeg mitte möödunud.