Lepinguõigus


Küsimus: Korteri remondikulude tagasi nõudmine11.05.2011

Läheme elukaaslasega lahku. Kodu ostsime mehega pool aastat tagasi ja ta on laenu kaastaotleja. Vara on lahusvarana ainult minu nimel. Mees on ähvardanud nõuda remondile kulutatud raha minult tagasi.
Kas ta saab seda teha?
Mul on plaanis esitada ka elatistaotlus, sest meil on ühine alaealine laps.

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Mees saaks teilt esialgsel hinnangul nõuda tagasi üksnes tema poolt tasutud osa (VÕS § 1041 - 1042), mille arvelt teie olete alusetult rikastunud, võttes muu hulgas arvesse, kas need kulutused on teile olnud kasulikud ning millised on olnud teie mehe kavatsused eseme (st korteri) suhtes. Seega ei ole nõue väga selge ja isik peab seda põhjalikult motiveerima ja tõendama.
Samuti tuleb nõude rahuldamisel hinnata ka asjaolu, et ka teie mees kasutas korterit elamispinnana, mistõttu tuleks nõuet vähendada ulatuses, millises ulatuses mees on seeläbi kulusid kokku hoidnud (nt korteri üüri arvelt).

Ülalpidamise nõuet ei saa tasaarvestada, st, et kui kohus mehelt elatise välja mõistab, siis see kuulub tema poolt tasumisele sõltumata teievahelistest võimalikest varalistest vaidlustest või vastastikustest nõuetest.