Lepinguõigus


Küsimus: Nõude aegumistähtaeg11.05.2011

Tere Lp. Janno Kuusk.

Laenasin eraisikule aastal 2006 rahalise summa, nüüd ca 35000 €. Lepingut kirjalikult ei koostanud. Vastavalt suuliselt kokkulepitule tegin vastava ülekande. Algul oli meil kokkulepe, et rahasumma tagastab juuni 2007, mis sai ka ülekande selgitusse märgitud. Võlgnik antud võlga tähtajaks ei tasunud. Vastavalt suulistele kokkulepetele pikendasime võla tagasimakse kuupäeva. Nüüdseks jaanuaris 2011 kirjutas võlgnik kirjaliku võlatunnistuse, kus tunnistab 2006 aasta võlga.
Küsimus selline, kas antud nõue on aegunud või mitte? Kas uus aegumistähtaeg haakab kulgema nüüdsest jaanuarist 2011 ja võin kohtusse pöörduda? Tänan

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Esialgne nõue oleks aegunud 31.12.2010.
Kui on allkirjastatud uus võlatunnistus, siis on võlgnik küll nõuet tunnistanud kuid küsimus on, kas võlatunnistuses on fikseeritud uus tagasimakse tähtaeg? Kui on fikseeritud uus tagasimakse tähtaeg, siis aegub nõue 3 aasta möödumisel tähtaja saabumisest, viimase aasta 31. detsembril. Kui nõuet on küll tunnistatud aga puudub selge kokkulepe uue tagasimakse tähtaja osas, siis võib tekkida küsimus aegumise kohta. Kuivõrd kõiki asjaolusid täpselt ei tea, siis lõpliku seisukoha kujundamiseks peaks analüüsima dokumente ja tehingutega seotud muid asjaolusid.