Lepinguõigus


Küsimus: Kohtutäituri nõue ja tuludeklaratsioon07.02.2011

Tere,
küsimus selline, et minu konto on arestitud kohtutäituri poolt. Olen abielus ja kui teeme abikaasaga eraldi tuludeklaratsiooni, kas kohtutäitur saab siis ka abikaasa raha ära võtta?
Küsin veel seda, et korter on arestitud, aga pool sellest kuulub abikaasale ja temal pole mitte mingisugust seost minu võlgnevustega. Kas siiski on võimalik kohtutäituri poolt korter müüki panna?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Sissenõude pööramine abikaasade ühisvarale on lubatav võlgnikuks mitteoleva abikaasa nõusolekul või siis, kui on olemas mõlemat abikaasat kohustuse täitmiseks kohustav täitedokument. Seega peab abikaasade ühisvarale sissenõude pööramiseks olema abikaasa, kes ei ole võlgnik ning kelle suhtes ei ole täitedokumenti, nõusolek. Kohtutäiturile tuleb teada anda, et arestitud vara on ühisvara ning abikaasa pole nõus abikaasade ühisvarale sissenõude pööramisega. Märgin, et sellisel juhul võib sissenõudja nõuda ühisvara jagamist ja sissenõude pööramist võlgniku osale ühisomandist. Vara jagamise hagi aegumistähtaeg on üks aasta alates ajast, kui täitemenetlus nõude rahuldamiseks võlgniku lahusvara arvel ebaõnnestus.