Lepinguõigus


Küsimus: Võlg ja üksikisiku pankrot07.02.2011

Tere,
Kuidas toimida, kui sooviksin kuulutada üksikisiku pankroti? Mida see endaga kaasa toob?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Füüsilise isiku pankroti väljakuulutamiseks peab isik esitama kohtusse pankrotiavalduse. Võlgnik peab pankrotiavalduses põhistama oma maksejõuetuse. Maksejõuetuse põhistamiseks lisab võlgnik pankrotiavaldusele seletuse maksejõuetuse põhjuse kohta ja võlanimekirja. Võlanimekirjas märgitakse võlgniku võlausaldajate nimed ja nende elu- või asukohad ning nende nõuded, samuti andmed võlgniku vara kohta. Seletusele ja võlanimekirjale kirjutab võlgnik alla.

Pankrot on võlgniku kohtuotsusega väljakuulutatud maksejõuetus. Pankrotimenetluse kaudu rahuldatakse võlausaldajate nõuded võlgniku vara arvel võlgniku vara võõrandamise kaudu. Füüsilisest isikust võlgnikule antakse pankrotimenetluse kaudu võimalus vabaneda oma kohustustest pankrotiseaduses sätestatud korras. Pankrotimenetluse käigus selgitatakse välja võlgniku maksejõuetuse põhjused.