Lepinguõigus


Küsimus: Kas nõudekulud võivad ületada põhivõlgnevust16.05.2011

Kas nõudekulud võivad ületada põhivõlgnevust? Inkassofirma nõuab minult põhisummat 25,56 eurot ja nõudekulusid 27,64 eurot, millele lisandub veel igakuine maksegraafiku jälgimise tasu 4 eurot (kokku siis kolme kuu eest 12 eurot). Kui olen telefoni teel olnud nõus maksegraafiku koostamisega ja see on mulle ka juba saadetud, siis kas mul oleks õigus keelduda nii suurtest nõudekuludest, juhul, kui seadus näeb ette, et nii palju ei tohi nõuda?(Ühtegi osamakset ei ole veel tasunud). Kui selline summa tundub mulle ebamõistlik, siis kuidas peaksin käituma?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Hetkel ei ole Eestis kehtivat regulatsiooni nõudekulude suuruse osas, mistõttu vastan Teie küsimusele eitavalt. Riigikohus on küll andnud seisukohti ja juhiseid ebamõistlike viiviste ja intresside vähendamise osas, kuid senini veel mitte nõudekulude osas. Nõudekulude näol on kahtlemata tegemist võlausaldaja kahjuga, kuid ka sellise kahju määral peaks olema kehtestatud piirmäärad. Käesoleval hetkel seda ei ole, mistõttu võib igakordselt vastavate kulude suuruse osas esitada hagiavalduse kohtule ning nõuda ebamõistlike nõudekulude vähendamist.