Liiklusõigus


Küsimus: Kas 1997. aasta trahv aegub?14.06.2011

Kas trahv alkoholijoobes sõidu eest, mis tehti 1997. aastal, aegub?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Küsimusele vastamiseks oleks tarvis täpsustada, kas peate aegumise all silmas karistusandmete kustutamist Karistusregistrist või trahvi sissenõudmise aegumist. Karistusregistrisse kantud andmed väärteo eest määratud karistuse kohta kustutatakse, kui karistuse kandmisest (trahvi tasumisest) on möödunud üks aasta ning selle aasta jooksul ei ole toime pandud uut süütegu.
1997.a aastal määratud trahvi sissenõue aegub, kui trahvi ei ole sisse nõutud 18 kuu jooksul karistuse jõustumisest (kuni 2011.a kehtinud seaduse redaktsioon).