Liiklusõigus


Küsimus: Nõue liiklusohtliku olukorra tekitajale21.06.2011

Sõiduauto juht tekitas liiklusohtliku olukorra - tehes vasakpööret tee ääres asuvale parkimiskohale, andmata teed vastassuunast tulnud mootorratturile. Sõidukid kokku ei puutunud, kuid kokkupõrke vältimiseks lasi mootorrattur end koos rattaga külili (vist on nii, et sõiduauto juht tekitas ohtliku olukorra, kuid varalises kahjus on süüdi mootorrattur, kuna lasi end ise külili?). Tervisekahjusid ei olnud. Kindlustus ei ole mootorratturile nõus hüvitama üht kriimustada saanud tarvikut, kuna peab nõutavat hüvitist liiga kõrgeks. Kas mootorrattur saab kahju hüvitamist nõuda sõiduauto juhilt?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Saab küll. Tekitatud kahju eest on esmaseks vastutajaks kahju tekitanud isik. Kui selle isiku vastutus on kindlustatud (kohustuslik liikluskindlustus), siis võib nõude kahju tekitaja kõrval esitada ka kindlustusandja vastu ning vastupidi. Samas ei muuda kahjunõude esitamine kahju tekitaja vastu kahjunõude menetlemist lihtsamaks. Üldjuhul omavad nii kahju tekitaja kui ka tema kindlustusandja kahju nõudleja nõuetele sarnaseid vastuväiteid. Ehk, kui kindlustusandja peab kahjunõuet selle suuruse osas põhjendamatuks (põhjendamatult suureks), siis pole välistatud, et ka kahju tekitaja seda teeb. Selles osas võib igal juhul vaidlus tekkida ning nõude esitamine kahju tekitaja vastu ei pruugi tähendada kahjuhüvitise lihtsamat või kindlamat kättesaamist.