Liiklusõigus


Küsimus: Juhilubade aegumine ja nende pikendamine22.06.2011

Tere. Minu esmased juhiload kehtisid kuni 2010. aasta juuni alguseni. Enne seda käisin neid pikendamas. Ma ei läinud nendele aga aasta jooksul ARKi järgi ja kui nüüd paar päeva tagasi seal käisin, öeldi, et pean tegema uuesti nii sõidu- kui teooriaeksami. Ma ei teadnud seda, et aasta jooksul tuleb nendele kindlasti järgi minna. Viimase aasta jooksul olen ka lõppastme koolituse ära teinud.
Kas mul ei jää nüüd muud üle, kui eksamid uuesti teha? Kas midagi selles osas muutub seoses uue liiklusseaduse jõustumisega?
Ette tänades.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Uue seaduse regulatsioon seoses esmase juhiloa vahetamisega on sama, mis ka vanas seaduses. Selles osas ei ole midagi muutunud. Kui esmase juhiloa omaja ei ole 12 kuu jooksul arvates esmase juhiloa kehtivuse möödumise päevast saanud juhiluba, peab ta uuesti taotlema esmast juhiluba ning sooritama selle saamiseks nõutavad liiklusteooria- ja sõidueksami (vanas seaduses § 26 lg 4, uues § 98 lg 5).