Liiklusõigus


Küsimus: Sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsus27.06.2011

Unustasin kontrollida oma juhilubade kehtivusaja lõppemist ning politsei kinnipidamisel 24.06.2011 määrati mulle trahv §74 lg 1 eest. Juhiload olid kaotanud kehtivuse 21.06.2011. Seejuures lisaks tehti sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise otsus § 20 lg 2 punkti 3 alusel. Minu küsimus on: kas hetkel kehtiva liiklusseaduse järgi on mul juhilubade vahetamiseni sõidukeeld?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Paraku küll. LS § 24 lg 1 kohaselt tõendab juhtimisõigust eelkõige kehtiv juhiluba. Riigikohus on juhiloa kehtetust käsitlenud viimasel ajal juhtimisõiguse puudumisena. LS § 44 loetleb juhtumid, millal on juhtimisõiguse taastamiseks tarvis sooritada eksameid. Ülejäänud juhtudel toimub juhtimisõiguse taastamine eksamiteta. See tähendab aga, et juhiloa kehtetuse ajal juhtimisõigus puudub ja selle saamiseks tuleb see taastada - juhiloa kehtivustähtaja jooksul juhiluba ettenähtud korras vahetada.